رهن و اجاره 

اجاره ملک اداری125 متری:سهروردی

50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 105متری:سهروردی

120 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره آپارتمان81 متری : سهروردی

200 م رهن کامل

اجاره تجاری 24متری:سهروردی

50 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

150 م ودیعه اجاره توافقی

اجاره ملک اداری70متری:سهروردی

100 م ودیعه و 3 م اجاره بها

اجاره مغازه 114متری:سهروردی

200 م ودیعه و 12 م اجاره بها

اجاره آپارتمان78 متری:سهروردی

215م ودیعه اجاره توافقی

اجاره اداری 70متری:سهروردی

60 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره ملک اداری250متری:سهروردی

100 م ودیعه و 20 م اجاره بها

اجاره دفتر مشترک:سهروردی

توافقی

اجاره آپارتمان 65متری:سهروردی

15م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

30 م ودیعه و 5 اجاره بها

اجاره آپارتمان 130متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
270 م رهن کامل
1 2 3 4 5 6

نمایش املاک بیشتر ...