رهن و اجاره 

اجاره آپارتمان 80متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
450 م رهن کامل قابل تبدیل

اجاره آپارتمان 60 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
15 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره مغازه 77 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 85 متری :سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300م ودیعه و اجاره ملک توافقی

اجاره آپارتمان 50متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
165 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 60متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
60 م ودیعه و 3.5 م اجاره بها یا 80-3

اجاره آپارتمان 74 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه 2 م اجاره بها

اجاره دفتر کار مشترک130 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
5 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان 150 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
تماس بگیرید

رهن کامل 3 واحد آپارتمان:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
350 م ودیعه و اجاره توافقی

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
20م ودیعه و 3.5 م اجاره بها

اجاره کافه رستوران 35متری:بهشتی

اجاره-آپارتمان-املاک
60م ودیعه و 6 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
240 م ودیعه و اجاره بها توافقی

اجاره آپارتمان 107 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 3.5 اجاره بها
1 2 3 4 5 6 7

نمایش املاک بیشتر ...