آخرین ملک ها

فروش ملک تجاری 125 متری|سهروردی

فروش ملک تجاری 125 متریسهروردی
تماس بگیرید

فروش ملک تجاری |سهروردی شمالی

ره در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
تماس بگیرید

فروش ملک تجاری | سهروردی

فروش ملک تجاری مغازه سهروردی
4 میلیارد تومان

فروش آپارتمان87متری|سهروردی

خرید و فروش آپارتمان مسکونی و خانه در سهروردی شمالی آپادانا  منطقه 7 تهران 87 متری
1 میلیارد و 700 میلیون تومان

آپارتمان101متری|سهروردی

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی 101 متری منطقه 7 خانه در سهروردی شمالی
1میلیارد و 900 م تومان

آپارتمان 60 متری|سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش آپارتمان 75 متری|سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 350 میلیون تومان

فروش خانه 61 متری| سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
910 میلیون تومان

فروش آپارتمان مسکونی112متری|بهار

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 680 میلیون تومان

فروش آپارتمان 125 متری |عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
3 میلیارد و 375 میلیون تومان

فروش آپارتمان 185 متری|عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
40 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش تجاری 14 متری| مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
300 میلیون تومان

فروش مغازه 5متری|مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 40 میلیون تومان
1 2 3 4 5 6 7

نمایش املاک بیشتر ...

رهن و اجاره 

اجاره دفترکار 110متری|سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره ملک اداری |سهروردی جنوبی

اجاره ملک اداری   سهروردی جنوبی
30م ودیعه 4.5 اجاره بها

اجاره دفترکار76متری|سهروردی

اجاره دفترکار67متری سهروردي شمالي جنوبي
100م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره دفترکار200متری|سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
150 م ودیعه 10 م اجاره بها

اجاره اداری60متری|سهروردی

رهن کامل ملک اداری دفتر کار اداری واقع در منطقه 7 تهران سهروردی جنوبی 
160م رهن کامل

اجاره دفتر کار 55متری|سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار سهروردي
40 م ودیعه و 3 م اجاره بها

رهن کامل خانه 116متری|سهروردی

رهن  آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی كامل
460 م رهن کامل

اجاره آپارتمان118متری|سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در منطقه 7 تهران: سهروردی شمالی ، قندی رهن کامل سهروردی
140 ودیعه و 2.600 اجاره بها

اجاره آپارتمان 72متری|سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
100 م ودیعه و 4 م اجاره بها

اجاره آپارتمان100متری|سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
150 م ودیعه 2.800 اجاره بها

رهن کامل خانه 100 متری|سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
230 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 66 متری |بهار شمالی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
25 م ودیعه و 2.300م اجاره بها

اجاره خانه 50متری|عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
120 م ودیعه و 800هزار تومان اجاره بها

اجاره خانه 130متری| سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
250 م ودیعه و 5.2 اجاره بها
1 2 3 4

نمایش املاک بیشتر ...