مقالات خرید و فروش مستغلات (ویلا)

خرید-ویلای-ارزان

نکات مهم در خرید ویلاهای ارزان !

تقریبا تمامی کسانی که قصد معامله ویلا دارند ،به دنبال خرید ویلای ارزان قیمت هستند، که لزوما ایرادی بر آن وارد نیست. اما دراین میان ، نکاتی وجود دارد که در صورت متخصص نبودن خریدار و عدم رعایت این موارد ، نه تنها ویلای ارزانی معامله نمیشود ، که تنها ضرر مالی زیادی برای او بدنبال خواهد شد.