مقالات خرید و فروش کلنگی و زمین

 پیمان مدیریتی کلنگی

چطور خانه کلنگی خود را بی دردسر بسازیم؟پیمان مدیریت و مشارکت

تصور کنید که خانه قدیمی یا ملک کلنگی دارید که با وضع موجود آن نه میتوانید آن را با قیمت مناسبی اجاره بدهید و نه سکونت در آن قابل تحمل است! تاسیسات آن قدیمی است یا هر روز یک جای ساختمان عیب پیدا میکند. بدتر آنکه نه سرمایه چندانی برای بازسازی یا ساخت و ساز ملک کلنگی خود دارید نه اطلاعات فنی کافی! اینجاست که پروژه هایی مانند پیمان مدیریت و مشارکت در ساخت بکارتان میآید ! پس اگر میخواهید ارزش سرمایه و ملک کلنگی خود را چندین برابر کنید با خانه لند همراه باشید: 


عرف مشارکت در ساخت

عرف مشارکت در ساخت و محاسبه درصدهای طرفین

مشارکت در ساخت ،ساخت و ساز مشترک املاک است که در یک طرف آن مالک به عنوان سرمایه گذار و در طرف دیگر طرف سازنده قرار دارند و هر یک سهم خود را از ساختمان احداث شده برمیدارند.در اینجا سرمایه موردنظر میتواند زمین یا یک ملک کلنگی و قدیمی باشد. با خانه لند همراه باشید تا با مشارکت در ساخت و عرف و روشهای محاسبه سهم و درصدهای طرفین در قراردادهای مشارکت آشنا شوید.


 مشارکت در ساخت

21 نکته مهم مشارکت در ساخت و شیوه محاسبه درصد مشارکت

مشارکت در ساخت چیست؟خطرات وامتیازات ساخت مشارکتی کدامند؟نکات مهم در قراردادهای مشارکت در ساخت و شیوه محاسبه درصدهای طرفین این قراردادها چگونه است؟خانه لند نکات مهم مشارکت در ساخت،روش تنظیم قرارداد و قوانین آن را به زبان ساده برای شما توضیح میدهد!


ملک-کلنگی-مشارکت-ساخت

6 نکته مهم در خرید و ساخت املاک کلنگی

به چه ملکی کلنگی میگویند؟خرید خانه و ملک کلنگی چه نکاتی دارد؟املاک کلنگی چگونه قیمت گذاری میشوند؟به تازگی خرید و ساخت خانه و املاک کلنگی به شغل دوم بسیاری از مردم تبدیل شده است.بطوریکه برخی افراد درکنار شغل اصلی خود،به خرید و فروش و ساخت خانه واملاک کلنگی با قراردادهای مشارکت در ساخت و پیمان مدیریت مشغولند.