قوانین مالک و مستاجر در فسخ قرارداد اجاره

فسخ-قرارداد-اجاره

بحث اجاره یکی از روابط حقوقی مهم است به طوری که فسخ قرارداد اجاره امروزه دلیل اختلافات زیادی در محاکم قضایی است. در همین راستا یکی از مشکلاتی که افراد ممکن است در قرارداد اجاره با آن مواجه شوند، فسخ اجاره نامه از سمت موجر یا مستاجر، قبل از اتمام مدت قرارداد اجاره است.در این مقاله خانه لند به بررسی نکات حقوقی فسخ قرارداد میپردازیم.

اجاره قراردادی است که در آن شخص مستاجر منافع مورد اجاره را از شخص موجر تملک و در ازای این بهره برداری مقداری پول را به عنوان اجاره بها به موجر می پردازد.

قوانین مالک و مستاجر در فسخ قرارداد اجاره

فسخ-قرارداد-اجاره

مالک یا مستاجر تنها با شرایط خاصی امکان فسخ قرارداد اجاره را دارند!

فسخ قرارداد اجاره: فسخ اجاره چیست؟

اتمام اجاره از سوی هریک از طرفین فسخ اجاره نامیده می شود.

حال سوال این است که اگریکی از طرفینِ مستاجر یا مالک، پس از رهن آپارتمان یا ملک پشیمان شده و قصد فسخ قرارداد اجاره را داشته باشند، آیا این اجازه را خواهند داشت یا خیر؟

پس از تعیین مدت اجاره و تنظیم قرارداد اجاره، قرارداد نه توسط مستاجر و نه توسط موجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاصی که در قانون تعریف شده مثل از بین رفتن ملک اجاره ای، قید شرایطی خاص در اجاره نامه برای فسخ، آسیب به گونه ای که مستاجر نتواند از آن ملک استفاده کند و غیره. در غیر این صورت، در حالت عادی دلیل قانونی برای فسخ اجاره از سوی مستاجر و موجر وجود ندارد. اما اگر مستاجر بنا به دلایلی بخواهد از ملک اجاره ای نقل مکان کند باید از سه ماه قبل موضوع تخلیه ملک را به مالک  خبر دهد. زیرا برای فسخ اجاره معمولاً سه ماه زمان نیاز است.

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

فسخ-قرارداد-اجاره

فسخ قرارداد بدون دلایل قابل قبول قانونی منجر به پرداخت خسارت میشود.

همانطور که پیش تر گفته شد، قرارداد بین مالک و مستاجر قابل فسخ نیست، مگر در مواقع خاص. در صورت پیش آمدن موارد زیر، مستاجر می تواند درخواست فسخ قرار داد را دهد:

 • 1- در صورتی که ملک اجاره داده شده به مستاجر با شرایطی که در قرارداد اجاره نوشته شده منطبق نباشد. (بر اساس ماده 6 و البته با رعایت کامل ماده 415 قانونی مدنی)
 • 2- در مواردی که مطابق شرایط اجاره، حق فسخ مستاجر در اجاره نامه ذکر شده باشد. برای نمونه در برخی قراردادها اجازه فسخ اجاره از سوی مستاجر که محدود به دلایل خاصی است، امکان پذیر است. (مشخص کردن دلایل با همفکری و موافقت دو طرف صورت می گیرد)
 • 3- هرگاه کل یا قسمتی از ملک اجاره داده شده خراب شود یا در معرض خراب شدن قرار بگیرد به نحوی که موجب نقض انتفاع (نفع بردن یا استفاده مستاجر از ملک اجاره داده شده) گردد و قابل تعمیر نباشد.

اگر مستاجر بنا به دلایلی بخواهد از ملک اجاره ای نقل مکان کند باید از سه ماه قبل موضوع تخلیه را به موجر خبر دهد

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر(مالک)

فسخ-قرارداد-اجاره

فسخ قرارداد بدون دلایل قابل قبول قانونی منجر به پرداخت خسارت میشود.

در بالا به برخی از شرایط قابل قبول فسخ قرارداد اجاره از طرف مستاجر اشاره کردیم. از آنجایی که قانون هیچ گاه یک طرفه به قاضی نمی‌رود و همانطور که مستاجر طبق شروطی تعیین شده حق فسخ قرارداد اجاره را دارد پس در مقابل آن قانون در شرایطی خاص به موجر هم حق فسخ قرارداد اجاره را می دهد. وقتی در قرارداد اجاره ذکر شده که پرداخت اجاره باید ماهیانه باشد، مستاجر وظیفه دارد مقدار توافق شده و قید شده در اجاره نامه را در موعد مقرر به مالک پرداخت کند. در صورتی که مستاجر این کار را انجام ندهد  و در پرداخت اجاره به مالک بد حسابی کند. چنانچه در قرارداد حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت اجاره بها ذکر شده باشد، موجر حق فسخ قرارداد را به دلیل عمل نکردن به شروط اجاره نامه دارد.

براساس شرایط زیر موجر فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت:

 • 1- اگر مستاجر بیش از یک هفته در پرداخت اجاره تاخیر داشته باشد
 • 2- اگر مستاجر بدون دریافت اجازه از مالک، ملک را به دیگری واگذار کند یا اجاره دهد
 • 3- اگر مستاجر مسکن را برای کارهای نامربوط مانند فعالیت‌های نادرست یا فعالیت تجاری عمده استفاده کند
 • 4- مستاجر مسئول است که به مالک اجازه ورود به آپارتمان را به منظور مواردی مثل انجام تعمیرات بدهد. اگر مستاجر بدون دلیل موجه از این کار خودداری کند و یا نسبت به ملک سهل انگاری کند و وظایفی که بنا به قرارداد اجاره به وی محول شده را به درستی انجام نداده باشد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد.

قوانین فسخ قرارداد اجاره

فسخ-قرارداد-اجاره

بهتر است موادی در اجاره نامه جهت فسخ قرارداد برای طرفین معامله پیش بینی شود 

در این قسمت قوانینی را در رابطه با فسخ قرارداد اجاره ذکر می کنیم. خانه لند توصیه می کند که اگر سوالی در این مورد دارید این قسمت را حتما مطالعه کنید، شاید سوال شما نیز در این موارد مطرح شده باشد.

-هرگاه مستاجر به علت تمام شدن مدت اجاره یا فسخ قرارداد اجاره برای موارد قابل قبول، ملک اجاره داده شده را تخلیه کند و موجر(مالک) از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستاجر می تواند با مراجعه به دادگاه، کلید ملک

را به دفتر دادگاه تحویل دهد و فرآیند تخلیه را تکمیل کند. مالک نیز از زمانی که کلید ملک توسط مستاجر به دادگاه تحویل داده شود، حق مطالبه اجاره را ندارد و دادگاه به مالک یا نماینده قانونی وی ظرف یک روز اخطار می دهد که برای تحویل گرفتن ملک اجاره به دادگاه مراجعه کند.

-اگر شرطی در قرارداد اجاره (اجاره نامه) ذکر شود که براساس آن امکان فسخ قرارداد اجاره وجود داشته باشد، طرفین موظف به رعایت آن هستند و در غیراین صورت، طرف شرط گذار می تواند اجاره نامه را فسخ کند.

- اگر مالکی قصد فروش ملکی که در اختیار مستاجر است را داشته باشد، در صورت نداشتن حق فسخ قرارداد اجاره، مالک باید رضایت مستاجر را برای تخلیه ملک به دست آورد (با دادن خسارت یا هر آنچه که مد نظر مستاجر است) یا ملک را با مستاجر به مالک جدید واگذار کند.

- در صورت اجاره ملک از شخصی که از طرف مالک وکالت نامه رسمی برای معامله ملک را دارد، حتما تاریخ وکالت نامه را چک کنید یا از مراکز معتبر استعلام بگیرید. زیرا در صورت منقضی نبودن تاریخ وکالت نامه در زمان اجاره ملک، حتی اگر مالک با فرد دارای وکالت نامه به مشکلی بر بخورد، حق هیچگونه ایجاد مشکل در اجاره نامه مثل فسخ قرارداد اجاره را تا پایان مدت اجاره ندارد. در غیر این صورت ممکن است مشکلات زیادی برای مستاجر ایجاد شود.

- در صورت قصد درخواست فسخ قرارداد از طرف مستاجر، توصیه می شود قبل از اقدام قانونی موضوع را در صورت امکان با صاحب ملک در میان بگذارید و پیشنهاد دهید تا مستاجر جایگزینی برای تحویل ملک پیدا شود. زیرا مراحل قانونی فسخ قرارداد مدت زمان طولانی را می طلبد و اگر موضوع بین مستاجر و مالک حل شود، نفع بیشتری برای هردو طرف دارد.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل

همانطور که در قوانین فسخ قرارداد اجاره گفته شد، دلایل خاصی اجازه فسخ قرارداد اجاره به هریک از طرفین را می دهد. قبل از تحویل ملک هم همین قوانین پابرجاست، یعنی اگر پس از عقد قرار داد مستاجر تفاوت زیادی بین ملک واقعی و چیزی که مالک توصیف کرده بود ببیند، یا اگر عیب و ایراد رفع نشدنی در خانه وجود داشته باشد که مستاجر از وجود آن بی اطلاع بوده باشد.

از طرفی اگر مستاجر ادعای دروغینی کرده باشد (مثل کم گفتن تعداد فرزندان یا وضعیت تاهل) مالک می تواند قبل از تحویل ملک قرار داد اجاره را فسخ کند ولی باید خسارت فسخ را به مستاجر بپردازد.

خسارت فسخ قرارداد اجاره | خسارت فسخ اجاره نامه

فسخ-قرارداد-اجاره

برای جلوگیری از تضرر مالی و اتلاف زمان بیشتر ، فسخ قرارداد به صورت توافقی حل و فصل شود

همانطور که می دانید فسخ قرارداد اجاره از طرف مالک یا مستاجر، به طرف دیگر ضرر و زیان مالی تحمیل می کند که این زیان مالی باید توسط فردی که بدون دلیل قانونی (دلایل ذکر شده در موارد فسخ قرارداد اجاره) این قرارداد را فسخ کرده است پرداخت شود. معمولا در اجاره نامه، بندی به توافقات بر سر خسارت فسخ قرارداد اجاره اختصاص داده می شود. به این معنی که مالک و مستاجر بر سر مبلغ خاصی توافق می کنند، که این مبلغ درصورت فسخ قراردادِ قبل از موعد، یا فسخ با دلایل غیر موجه از طرف هریک از آن ها، به طرفِ دیگرِ قرارداد پرداخت می شود

اگر شما هم قصد خرید یا اجاره ملک دارید ، از فروشگاه املاک خانه لند بازدید فرمایید .

 • نویسنده : خانه لند
  • امتیاز :
  • 6
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1397/06/11
 • تعداد مشاهده : 6396 بار
نظرات کاربران
سعید

سعید

        سلام مرداد۹۷خانه ام را اجاره داده ام چند ماه قبل از اتمام قرارداد در فروردین ماه۹۸ مستاجرم درخواست تخلیه کرد که من مقداری از پول رهن را به ایشان دادم و پشت قولنامه مستاجر قید شد که ایشان تا پایان اردیبهشت تخلیه کند،حالا مستاجر منصرف شده است،حالا خانه را تخلیه نمیکند،آیا با شکایت میشه حکم تخلیه گرفت؟و چند روز طول میکشه؟
خیلی خیلی متشکر
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام. دوست عزیز چند نکته قابل توجه است.اول اینکه ملک شما مشمول قوانین موجر و مستاجر چه سالی میشود(76،56، ....؟ ) دوم آنکه نوع قرارداد استیجاری شما رسمی باشد یا عادی.امابه ظور کلی با توجه به توافق کتبی در جهت تخلیه پیش از موعد ، امکان درخواست دستور تخلیه (و نه حکم تخلیه ) برای شما وجود دارد که با تنظیم اظهار نامه ای بر همین مضمون و ارائه مدارک قانونی توافق شما برای تخلیه زودهنگام و رسید پرداخت بخشی از ودیعه ، از طریق شورای حل اختلاف میتوان اقدام نمود. حکم نهایی قطعا با نظر شورا تعیین خواهد شد اما از زمان ابلاغ دستور تخلیه ظرف 3 روز مستاجر مهلت تخلیه دارد. برای اطلاععات بیشتر در مورد تخلیه ملک استیجاری مقاله " تخلیه ملک استیجاری" را مطالعه نمایید. 
      
پاسخ دادن 0 0

رامین

رامین

        سلام وقت بخیر
بنده خانه ای را به مدت یکسال اجاره کردم و در حال حاضر یکماه از قرارداد اجاره میگذرد. و میخواهم قرارداد را بطور ناگهانی فسخ کنم، چه مقدار خسارت باید به مالک بپردازم؟
      
پاسخ دادن 0 0

خانه لند

خانه لند

        سلام ، مستاجر تنها با تحت شرایط خاصی امکان فسخ قرارداد را دارد و در غیر اینصورت تنها با موافقت موجر یا طرح دعوا این امکان وجود دارد که عموما شامل عودت حق کمیسیون پرداختی موجر به وی از طرف مستاجر و باقی خسارتهایی که صاحبخانه (با اثبات قانونی) در نتیجه فسخ اجاره متحمل میشود. 
      
پاسخ دادن 0 0

حمدالله رضایی

حمدالله رضایی

        سلام،
من خانه ای را با مستاجر خریدم و در بنگاه یک اجاره نامه جدید با مستاجر تنظیم کردم (به صورت دستی).

1- آیا برای اجاره نامه هم کد رهگیری رسمی صادر می شود؟
2- اگر زودتر از موعد قرارداد اجاره رو فسخ کنم چه میزان خسارت به مستاجر باید پرداخت کنم؟

ممنون
      
پاسخ دادن 0 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام کلیه قرار اد ها و قولنامه ها چه خرید و فروش و چه اجاره و چه بشکل رسمی و چه عادی میبایست در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند تا از اعتبار قانونی برخوردار شوند. مقاله های خانه لند را در این خصوص مطالعه فرمایید (کد رهگیری املاک چطور امنیت معاملات را تضمین میکند ) (آشنایی با انواع سند مالکیت ) در مورد سوال دوم شما برای فسخ پیش از موعد و زودهنگام ، باید دلایل قانونی برای این امر داشته باشید در صورت عدم توافق با مستاجر امکان فسخ وجود ندارد بعلاوه باز پرداخت حق کمیسون بنگاه که مستاجر پرداخت کرده به ایشان با بر عهده شماست ،همچنین باید حداقل از یک ماه قبل مراتب را به ایشان اعلام و عموما با پیگیری قانونی ایشان پرداخت میزان خسارتی را که بعلت فسخ این قرارداد بر ایشان وارد شده که قابل اثبات باشد با شما خواهد بود
      
پاسخ دادن 0 0

بهرام

بهرام

        با سلام
بنده یک آپارتمان مسکونی را اجاره دادم و مستاجر بنده ۲ سال در آن سکونت داشت. بعد از اینکه برای سال سوم با ایشان تمدید کردم متوجه شدم که خانه را با هزینه خودش حدود ۳ ماه بازسازی کرده و به من نگفته و وقتی من متوجه شدم یک دست نویس به من داد که حدود ۵۳ میلیون تومان در خانه خرج کردم. حدود ۱۱ ماه از قرارداد باقی مانده.
آیا روشی هست که من قرارداد را فسخ کنم و آیا مستاجر میتواند پول بازسازی را از من بگیرد؟
با تشکر
      
پاسخ دادن 0 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام، هر گونه تغییرات و تعمیرات ملک اجاره ای خصوصا به شکل اساسی باید با اطلاع کامل و موافقت موجر(مالک) صورت پذیرد و حتی اگر شما به عنوان مالک نسبت به این تغییرات اعتراضی دارید علاوه بر حق فسخ یک طرفه قرارداد استیجاری ، امکان دریافت خسارت از مستاجر نیز وجود دارد .
اطلاعات بیشتر را در این خصوص از مقاله استیجاری تخلیه ملک مطالعه فرمایید.
      
پاسخ دادن 0 0

سروش محمدی

سروش محمدی

        سلام با عرض ادب
مغازه ای را در سال ۹۵ اجاره کردم با در حال گرفتن جواز کسب و در قرارداد هم قید شده جواز کسب در حال گرفتن است . ولی مغازه ۲ ماه بعد بعلت پیگیری کردن جواز کسب پلمپ شد و موجر از پرداخت ودیعه امتناع کرد . موجر ۷ ماه بعد با انصراف از ادامه جواز کسب مغازه را فک پلمپ کرد و در دادگاه شکایت ۹ ماه اجاره مغازه بعد از فک پلمپ کرد آیا صاحب مغازه میتواند طلب اجاره مغازه بدون جواز کند و قاضی رای میده؟ و چند ماه مغازه پلمپ باشد مغازه فسخ قرارداد میشود؟ ( با تشکر از زحمات شما)
      
پاسخ دادن 0 0

خانه لند

خانه لند

        دوست عزیز پیگیری جهت دریافت جواز کسب منجر به پلمپ مغازه نمیشود و تنها ممکن است به دلایل مختلف ارائه جواز کسب (طی مدت زمان معینی برای اعلام آن از سمت مراجع قانونی وجود دارد) رد شود از طرفی بسته به اینکه دریافت جواز کسب برای چه کسی اقدام شده و توافقات کتبی شما در قرارداد اجاره و علت واقعی پلمپ مغازه ، روند پیگیری شما و رای قاضی متفاوت خواهد بود. همچنین اگر علت پلمپ موجر بوده باشد ، امکان دریافت خسارت از وی بجهت پلمپ هم برای شما بوجود میآید. درخواست فسخ از طرف چه کسی صورت میپذیرد؟؟ به شما پیشنهاد میکنیم از طریق یک وکیل اقدام به پیگیری قانونی و دریافت حقوق خود نمایید. 
      
پاسخ دادن 0 0

حسین اسلانی

حسین اسلانی

        سلام. بنده یک واحد آپارتمان را به دو نفر که تهداد نفرات در قرارداد نوشته شده اجاره داده ام. اما تعداد نفرات بیشتری الان در منزل من سکونت میکنند. روال پیگیری چطور هست و چقدر زمان طول میکشه تا به نتیجه برسم؟
سوال دوم اینکه اگر مغایرت های جزیی در متن بین مباهی نامه و کد رهگیری وجود داشته باشد کدام یک معیار عمل خواهند بود؟
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام ، هر نوع تخلف مستاجر از مندرجات قرارداد اجاره از جمله مغایرت تعداد ساکنین ، امکان اعتراض قانونی را برای شما به وجود میآورد. در ابتدا با تنظیم یک اظهار نامه به شکل دقیق موضوع و رفع آن را به مستاجر ابلاغ نمایید و در صورت عدم تغییر وضعیت ، میتوانید اقدام به فسخ یک طرفه قراردداد و درخواست تخلیه ملک نمایید. همچنین کد رهگیری شناسه ای ایست که در یک قرارداد قانونی و معتبر ثبت میشود لذا تنها اجاره نامه دارای کدرهگیری اعتبار قانونی خواهد داشت. البته مبایعه نامه برای قراردادهای خرید فروش (بیع)بکار میرود و احتمالا منظور جنابعالی قولنامه عادی ست؟
      
پاسخ دادن 0 0

احمد

احمد

        سلام و عرض ادب،ببخشید ما با یه بنگاه ک جواز کسب هم ندارد رفتیم یه خانه واسه اجاره دیدیم پسندیدیم،بعدش ۷۰ درصد کل مبلغ رهن رو املاکی کارت بانکی رو از ما گرفت و گفت وقت تحویل خونه مابقی مبلغ رو بدین،ولی بعد اینکه ۷۰ درصدو بهش دادیم مشکوک شدم گفتم کاش سند صاحب خونه رو میدیدیم از کجا معلوم صاحب خانه کیه،فرداش رفتم گفتم من قولنامه کد رهگیری دار میخوام،ولی بعد از چند روز یه فرم قولنامه کد رهگیری دار رو پرینت کرد و مشخصات ما رو وارد کرده بود بهش گفتم پس کد رهگیری چرا جلوش عددی نیس ک من بخوام پیگیری کنم،گفت کد نمینیوسن جلوش همینطوریه،منم دیگه خیلی مشکوک شدم بهش خودش ترسید گفت فسخ ونیم و پولتونو تا ۴ روز دیگه پس میدم ولی به احتمال خیلی زیاد میدونم بازم دبه میکنه،لطف میکنین راهنمایم کنین
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام 1- با توجه به اینکه بنگاه بدون مجوز کار میکند میتوانید این موضوع را به اتحادیه مشاورین املاک اطلاع دهید چراکه هر گونه فعالیت مشاوراملاک بدون مجوز های لازم،غیر قانونی بوده و علاوه بر پلمپ دفتر ، از 6 ماه تا 2 سال زندانی به دنبال خواهد داشت.
2- همچنین مشاورین املاک سراسر کشور از تنظیم چنین قراردادی منع شده اند و آنجاکه قرارداد (مبایعه‌نامه‌ و اجاره‌نامه )کاغذی هیچ اعتباری ندارد ، متاسفانه بدون اثبات ، پیگیری قانونی شما برای بازگشت پول دشوار خواهد بود اما میتوانید بنا به دومورد ذکر شده در بالا ، بنگاه را تحت فشار قرار داده و از این طریق وجه خود را پس بگیرید.
جهت اطلاع از اهمیت کد رهگیری درمعاملات ملکی مقاله خانه لند را مطالعه فرمایید : 
کد-رهگیری-املاک-
      
پاسخ دادن 0 0

محمد

محمد

        سلام.مستاجر طبقه بالایی من مراعات نمیکند شبها تا ساعت 3 نیمه شب سروصدا دارد . خانواده اش را میفرستد خانه پدرش و رفقای مجردی می آورد برای قلیان کشی.3ماه تحمل کردم . مرد 45 ساله کفتربازی میکند . و همیشه آزار واذیت برای بنده و همسایه ها دارد . چطور میتوانم بیرونش کنم و اینکه به ساختمانم خسارت زده چطور میتونم ازش بگیرم/ممنون
      
پاسخ دادن 2 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام مجموعه قوانینی تحت عنوان قانون تملک آپارتمانها با مبنای قضایی تدوین شده است و شما با ابلاغ یک اظهار نامه به مستاجر در مورد رعایت قوانین آپارتمان نشینی ، یک ماه به وی مهلت بدهید و پس از آن دلایل خود را مستند کنید و سپس امکان پیگیری قضایی دارید.
جهت مطالعه بیشتر در این خصوص مقاله خانه را بخوانید : 

:https://khaneland.com/-مقالات-خرید-و-فروش-آپارتمان/articleid/4/مشاعات-ساختمان

بعلاوه اگر در مفاد قرارداد اجاره رعایت سکوت هم ذکر شده است ، به شما امکان فسخ قرارداد را میدهد. اما پیشنهاد ما به شما حل و فصل دوستانه با مستاجر است چرا که معمولا روال پیگیری شما در دادگستری یک سال طول میکشد و اگر مدل قرارداد شما کوتاه تر از این زمان باشد، پس از گذشت این زمان عملل موضوع دادخواست شما منتفی خواهد شد
      
پاسخ دادن 1 0

علی اکبرزاده

علی اکبرزاده

        سلام. ممنون از سایت خوبتون
ملکی را برج 1 خریداری نمودم که دارای مستاجر بود (رهن) موقع معامله گفتند 2 ماه دیگر موعدش تمام و تخلیه میکند. اجاره نامه رو هم گفتند گم کردیم.
الان خواستم آخر خرداد تخلیه کنه ، اجاره نامه آوردن تا آخر آبان قرارداد دارن. من خودم مستاجرم و هرچی پول داشتم دادم این آپارتمان رو خریدم الان میخواهم توش ساکن بشم. و قرارداد اجاره من تمام میشه .

راهکارم جهت تخلیه مستاجر چیست ؟
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        با سلام باید دو نکته را در نظر داشته باشید، اول از زمان عقد قرارداد خرید و فروش یک ملک ، تمامی حقوق و مسائل مرتبط با ملک و مستاجر آن در حیطه مالک جدید قرار میگیرد و نکته دوم آنکه هر نوع توافق شفاهی و خصوصا بدون حضور شاهدین امکان دخالت قضایی و قانونی را تقریبا غیر ممکن میکند. همچنین عموما در انتهای هر قولنامه عبارتی با مضمون "کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثنا خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید" که بیانگر سلامت شیوه عقد قرارداد و رد هر نوع تخلف یا دروغ و .. در زمان امضای قرارداد برای طرفین می باشد.در مورد بخصوص شما ، پیشنهاد ما آن است که در اجاره نامه بررسی نمایید که آیا شروطی برای حق فسخ قرارداد برای مالک در نظر گرفته شده است در غیر این صورت بجز فسخ توافقی با مستاجر ، امکان فسخ برای شما وجود ندارد.
      
پاسخ دادن 1 0

رضا

رضا

        ۲ ماه مغازه ای رو با یه مشاور املاک قراداد بستم ول ی تا الان بدلیل اینک۶ مستاجر حضور نداشته قراداد و به من ندادن امکان فسخ قرارداد به چه صورته ؟ 
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        معمولا در زمان عقد هر گونه قرارداد چند ماده به شرایط فسخ برای طرفین قرارداد اختصاص داده میشود ، همینطور تنها هزینه قابل پرداخت به بنگاه املاک شامل کمیسیون و حق الزحمه ایست که در زمان عقد قرارداد اجاره یا خرید و فروش پرداخت میشود و مورد دیگر بجز آن تخلف محسوب می شود. به هر حال بسته به شرایط توافقات دیگرشما با بنگاه املاک و تخلف آنها از مواد مندرج، امکان پیگیری از اتحادیه مشاورین املاک و فسخ قرارداد وجود دارد.
      
پاسخ دادن 1 0

محمودی

محمودی

        خونه رو به مستاجر از قرار ۵۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۱۱۰۰ آجاره دارم شش ماه اس با تمام مکاتبات از پرداخت آجاره امتناع میکند و مفرمایند مبلغ را از ودیعه کم کنم در صورتی که شرط ما مبلغ قید شده در قرارداد بود حالا اگر بخواهم اجاره خودم را بگیرم فرمولی دارد
      
پاسخ دادن 1 0

خانه لند

خانه لند

        زمانیکه مستاجر در پرداخت اجاره تاخیر داشته باشد و باعث ضرر موجر (مالک ) شود ملزم به جبران خسارت خواهد بود. شما با اثبات ضرر و میزان آن میتواند از طریق قانونی اقدام به شکایت نماید.همچنین می توانید با ارسال یک اظهارنامه رسمی به مستاجر مبلغ اجاره را در سر موعد خواستار شوید.حتی امکان فسخ قرارداد اجاره هم وجود دارد.البته چنین پروسه هایی زمانبر هستند و همواره پیشنهاد ما حل و فصل مسالمت آمیز طرفین قرارداد است.
      
پاسخ دادن 0 1

فرخی

فرخی

        سلام
خانه ای اجاره کرده ام و الان قصد فسخ قرارداد پیش از موعد را دارم.ایا باید مستاجر بعدی برای ملک را من پیدا کنم ؟ یا فقط اجاره یک ماه اضافه را پرداخت کنم کافی میباشد؟
      
پاسخ دادن 1 1

خانه لند

خانه لند

        فسخ قرارداد اجاره ملک به دو صورت وجود دارد. فسخ قبل از تحویل ملک و فسخ بعد از تحویل ملک. در هر دو حالت ، در صورت وجود یک نقص و عیب در عینِ مستاجره (ملک ) و یا عدم تطابق ملک اجاره ای با قرارداد تنظیم شده، مستاجر میتواند اقدام به فسخ قرارداد کرده و تمامی ودیعه و اجاره بهای پرداختی نیز میبایست به طور کامل به وی پرداخته شود. در حالتی که ملک یا قرارداد مشکلی نداشته باشد، و یا در متن قرارداد جهت فسخ از سمت هر یک از طرفین ، ماده ای پیش بینی نشده باشد، مستاجر امکان قانونی جهت فسخ نداشته و باید با توافق رسیدن با موجر اقدام به فسخ نماید. اما به طور عرف پرداخت اجاره یک ماه کفایت میکند و نیاز به اقدامات دیگری نیست. 
      
پاسخ دادن 0 1

خانه لند

خانه لند

        	هر گونه پشت نویسی اجاره نامه در صورت امضا و وجود شاهدین اعتبار قانونی داشته و مستاجر تنها در شرایط خاص امکان فسخ دارد: 1- فسخ پیش از تحویل ملک و 2-پس از تحویل ملک. در هر دو ، اگر یک نقص و عیب در ملک وجود داشته باشد و یا عدم تطابقی بین ملک اجاره ای با مندرجات قرارداد دیده شود ، مستاجر میتواندقرارداد را فسخ نماید و تمامی ودیعه و اجاره بهای پرداختی هم باید به طور کامل به وی پرداخته شود. اگر ملک یا قرارداد مشکلی نداشته باشند یا در مواد قرارداد جهت فسخ از سمت هر یک از طرفین ، ماده ای پیش بینی نشده باشد، و یا توافق شفاهی باشد، مستاجر امکان قانونی جهت فسخ نداشته و باید با توافق رسیدن با مالک اقدام به فسخ نماید. اما به طور "عرف "پرداخت اجاره یک ماه کفایت میکند و نیاز به اقدامات دیگری نیست.
      
پاسخ دادن 0 0

احمد

احمد

        با سلام مدت اجاره نامه ما دی ماه ۹۷تمام شد و به مدت ۶ ماه وبا مبلغ متفاوت قولنامه اجاره قبلی را پشت نویسی کردیم حالا بنده بدلیل خرید ملک زودتر از موعد میخوام منزل را تخلیه کنم و این را هم یک ماه زودتر گفته ام ایا موجر میتواند ادعای خسارت کند ویا به هر دلیلی مخالفت کند ....ممنون از شما
      
پاسخ دادن 0 0

جواد

جواد

        سلام خسته نباشید مغازه ی اجاره کردم و سه ماه نگذشته و به من ضرر زیان مالی رسونده با مالک قبل به یک ماه گفتم و الان میگوید یا باید یه نفر جای خود بگذاری یا باشد اجاره یه سال رو پرداخت کنم چیکار کنم
لطفت هرچه سریعتر جواب بدین 
      
پاسخ دادن 5 4

مهدی نظرپور

مهدی نظرپور

        سلام ملکی دارم که مستاجر آن اجاره را دیر پرداخت می کند (تقریبا هر دوماه) آیا می شود در این مورد کاری کرد؟ آیا می توانم قرارداد اجاره فسخ کنم؟
      
پاسخ دادن 5 4

خانه لند

خانه لند

        اگر مستاجر در پرداخت اجاره بها تاخیر داشته باشد وباعث تضرر مالک شود ملزم به جبران خسارت خواهد بود. موجر (مالک ) با اثبات این ضرر و مقدار آن میتواند از طریق قانونی اقدام به شکایت نماید.همچین موجر می تواند با ارسال یک اظهارنامه رسمی به مستاجر مبلغ اجاره را در سر موعد خواستار شود.
      
پاسخ دادن 0 0

ارسلان هاشمی

ارسلان هاشمی

        خانه ای را اجاره کرده ام که شهریور 97 قرارداد اجاره این خانه به پایان رسیده است و من بدون تمدید رسمی اجاره نامه، هنوز مستاجر ملک هستم و اجاره را نیز می پردازم. الان دیگر ملک مورد نظر را برای اجاره نمیخواهم. چطور میتوان قراردادی که تمدید نشده است را فسخ کرد؟ ایا اصلا امکان چنین کاری هست؟
      
پاسخ دادن 7 0

مدير سيستم

مدير سيستم

        سلام
شما باید تا ماهی که در آن خانه سکونت دارید اجاره را بپردازید و پس از تخلیه ملک نیز اجاره یک ماه آن ملک را بپردازید تا مستاجر جدیدی برای ملک پیدا شود.
بعد از آن شما دیگر مسئولیتی در قبال اجاره نامه و پرداخت اجاره نخواهید داشت.
      
پاسخ دادن 2 0

نظر شما

ایمیل شما نشر نخواهد شد.فیلد های ضروری با * نشانه گذاری شده است.

تصویر امنیتی

پیام شما بعد از بررسی نمایش داده خواهد شد

نظر خود را بنویسید