می خواهید ملک ثبت کنید؟

 
دسته بندی املاک

اجاره آپارتمان 80متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
450 م رهن کامل قابل تبدیل

اجاره آپارتمان 60 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
15 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره مغازه 77 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 85 متری :سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300م ودیعه و اجاره ملک توافقی

فروش آپارتمان 135 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

فروش مغازه 60 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
6 میلیارد تومان

اجاره آپارتمان 50متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
165 م رهن کامل

فروش آپارتمان 65 متری: سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 60متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
60 م ودیعه و 3.5 م اجاره بها یا 80-3

اجاره آپارتمان 74 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه 2 م اجاره بها

فروش آپارتمان 210 متری:بهار شیراز

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
2 میلیارد و 700 میلیون تومان

فروش زمین 220 متری :هفت تیر

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
6 میلیارد و 160 م تومان

اجاره دفتر کار مشترک130 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
5 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان 150 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
تماس بگیرید

رهن کامل 3 واحد آپارتمان:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
350 م ودیعه و اجاره توافقی

فروش آپارتمان 78متری :شریعتی

فروش-آپارتمان-شریعتی
1 میلیارد و 320 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
20م ودیعه و 3.5 م اجاره بها

اجاره کافه رستوران 35متری:بهشتی

اجاره-آپارتمان-املاک
60م ودیعه و 6 م اجاره بها

فروش ملک اداری 52 متری:شریعتی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
240 م ودیعه و اجاره بها توافقی

فروش ملک مسکونی:بهار شیراز

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 57 متری:شریعتی

فروش-آپارتمان-شریعتی
920 میلیون تومان

فروش آپارتمان 111 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 85 متری:کرج

فروش-آپارتمان-ملک-کرج
680 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 107 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

فروش آپارتمان 162متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 960 میلیون تومان

فروش آپارتمان 127متری:بهشتی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
2 میلیارد و 700 میلیون تومان

فروش آپارتمان 105 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 147 متری:سهروردی

2میلیارد و 300 میلیون تومان

فروش آپارتمان 171متری:سهروردی

2میلیارد و 479 میلیون تومان

رهن کامل آپارتمان 110متری:سهروردی

270رهن کامل 300هزار تومان اجاره

اجاره ملک تجاری 25 متری:شریعتی

100 م ودیعه و 4 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 140متری:هفت تیر

150 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 119متری:مطهری

200 م ودیعه و 3 م اجاره بها

فروش آپارتمان85متری:بهارشیراز

1میلیارد و 360 میلیون تومان

فروش مغازه 20متری:سهروردی

تماس بگیرید

اجاره آپارتمان 77متری:سهروردی

110 م ودیعه و 3/300 اجاره بها

فروش آپارتمان 81متری :سهروردی

1 میلیارد و 800 میلیون تومان

فروش آپارتمان 65متری:سهروردی

1 میلیارد و 320 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 110 متری:سهروردی

230میلیون ودیعه و اجاره توافقی

اجاره ملک اداری130متری:سهروردی

80 م ودیعه 6 م اجاره

فروش مستغلات 360متری:سهروردی

5 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش آپارتمان69متری:سهروردی

720 میلیون تومان

اجاره ملک اداری 85 متری:سهروردی

230 م رهن کارمل

اجاره آپارتمان45 متری:سهروردی

120م رهن کامل

اجاره آپارتمان 140متری: سهروردی

500 م ودیعه و اجاره توافقی

اجاره آپارتمان85متری:سهروردی شمالی

تماس بگیرید

رهن کامل خانه125متری:سهروردی

تماس بگیرید

اجاره آپارتمان 130متری:سهروردی

تماس بگیرید

فروش آپارتمان 405 متری :سهروردی

تماس بگیرید

فروش آپارتمان130متری:سهروردی

تماس بگیرید

فروش آپارتمان85 متری:سهروردی

تماس بگیرید

اجاره ملک اداری125 متری:سهروردی

50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

فروش خانه 89 متری:سهروردی

تماس بگیرید

فروش ملک کلنگی111متری:سهروردی

1 میلیارد و 270 میلیون تومان

فروش آپارتمان 100متری:سهروردی

تماس بگیرید

فروش ملک اداری84متری:سهروردی

1 میلیارد و 500 میلیون تومان

فروش آپارتمان 136متری:سهروردی

تماس بگیرید

فروش آپارتمان 50متری: سهروردی

850 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 105متری:سهروردی

120 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

فروش آپارتمان 118متری:سهروردی

2 میلیارد و 950 میلیون تومان

اجاره آپارتمان81 متری : سهروردی

200 م رهن کامل

اجاره تجاری 24متری:سهروردی

50 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

فروش ملک کلنگی287متری:سهروردی جنوبی

تماس بگیرید

فروش تجاری40 متری:سهروردی

2 میلیارد تومان

فروش تجاری17 متری:سهروردی

1 میلیارد و 900 میلیون تومان

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

150 م ودیعه اجاره توافقی

فروش کلنگی 214متری:سهروردی

4 میلیارد و 700 میلیون تومان

اجاره ملک اداری70متری:سهروردی

100 م ودیعه و 3 م اجاره بها

اجاره مغازه 114متری:سهروردی

200 م ودیعه و 12 م اجاره بها

فروش آپارتمان74متری:سهروردی

1میلیارد و 580 میلیون تومان

اجاره آپارتمان78 متری:سهروردی

215م ودیعه اجاره توافقی

فروش آپارتمان70متری:سهروردی

1میلیارد و 350 میلیون تومان

اجاره اداری 70متری:سهروردی

60 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره ملک اداری250متری:سهروردی

100 م ودیعه و 20 م اجاره بها

اجاره دفتر مشترک:سهروردی

فروش آپارتمان 72متری:بهارشیراز

1میلیارد و 50 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 65متری:سهروردی

15م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

30 م ودیعه و 5 اجاره بها

اجاره آپارتمان 130متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
270 م رهن کامل

فروش مغازه با سرقفلی:سهروردی

4 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش مغازه 40متری:تهرانسر

تماس بگیرید

فروش آپارتمان66متری:کرج

تماس بگیرید

فروش مغازه154 متری:خ قزوین

تماس بگیرید

آپارتمان54متری:شریعتی

500 میلیون تومان

اجاره آپارتمان65متری:سهروردی شمالی

تماس بگیرید

اجاره آپارتمان120متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی

فروش آپارتمان63 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش آپارتمان102 متری :سهروردی

1 میلیارد و 326 میلیون تومان

فروش آپارتمان82متری:سهروردی

1 میلیارد و 600 میلیون تومان

فروش آپارتمان 171متری:سهروردی

خرید فروش آپارتمان خانه در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی منطقه 7 تهران
3 میلیارد و 78 میلیون تومان

فروش آپارتمان113متری:آپادانا

فروش-آپارتمان-تهران
تماس بگیرید

فروش آپارتمان81متری:سهروردی

1 میلیرد و 850 میلیون تومان

فروش آپارتمان 104متری:سهروردی

فروش دو واحد آپارتمان101 متری سهروردی شمالی منطقه 7 تهران سهروردی شمالی
قیمت هر متر مربع25 م

فروش آپارتمان50متری:سهروردی

580میلیون تومان

فروش آپارتمان95 متری:سهروردی

 خانه سهروردی شمالی95 متری
1میلیارد و 950 میلیون تومان

فروش آپارتمان 110متری:سهروردی

فروش آپارتمان 110 متری واقع در منطقه 7 سهروردی جنوبی 
2 میلیارد و 150میلیون تومان

فروش آپارتمان118متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
2 میلیارد و 6 میلیون تومان

اجاره دفترکار 110متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره ملک اداری:سهروردی جنوبی

اجاره ملک اداری   سهروردی جنوبی
30م ودیعه 4.5 اجاره بها

اجاره دفترکار76متری:سهروردی

اجاره دفترکار67متری سهروردي شمالي جنوبي
100م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره دفترکار200متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
150 م ودیعه 10 م اجاره بها

اجاره اداری60متری:سهروردی

رهن کامل ملک اداری دفتر کار اداری واقع در منطقه 7 تهران سهروردی جنوبی 
160م رهن کامل

اجاره دفتر کار 55متری:سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار سهروردي
40 م ودیعه و 3 م اجاره بها

فروش ملک تجاری 125 متری:سهروردی

فروش ملک تجاری 125 متریسهروردی
تماس بگیرید

فروش ملک تجاری:سهروردی شمالی

ره در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
تماس بگیرید

فروش ملک تجاری :سهروردی

فروش ملک تجاری مغازه سهروردی
4 میلیارد تومان

رهن کامل خانه 116متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
460 م رهن کامل

فروش آپارتمان87متری:سهروردی

خرید و فروش آپارتمان مسکونی و خانه در سهروردی شمالی آپادانا  منطقه 7 تهران 87 متری
1 میلیارد و 700 میلیون تومان

آپارتمان101متری:سهروردی

خرید و فروش آپارتمان مسکونی در سهروردی شمالی 101 متری منطقه 7 خانه در سهروردی شمالی
1میلیارد و 900 م تومان

اجاره آپارتمان118متری:سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در منطقه 7 تهران: سهروردی شمالی ، قندی رهن کامل سهروردی
140 ودیعه و 2.600 اجاره بها

اجاره آپارتمان 72متری:سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
100 م ودیعه و 4 م اجاره بها

اجاره آپارتمان100متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
150 م ودیعه 2.800 اجاره بها

آپارتمان 60 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش آپارتمان 75 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 350 میلیون تومان

فروش خانه 61 متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
910 میلیون تومان

رهن کامل خانه 100متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
230 م رهن کامل

فروش آپارتمان مسکونی112متری:بهار

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 680 میلیون تومان

فروش آپارتمان 125 متری:عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
3 میلیارد و 375 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 66 متری:بهار شمالی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
25 م ودیعه و 2.300م اجاره بها

اجاره خانه 50متری:عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
120 م ودیعه و 800هزار تومان اجاره بها

اجاره خانه 130متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م ودیعه و 5.2 اجاره بها

اجاره خانه 125متری:عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
600 میلیون تومان رهن کامل

فروش آپارتمان 185متری:عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
40 میلیارد و 200 میلیون تومان

فروش تجاری 14متری:مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
300 میلیون تومان

فروش مغازه 5متری:مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 40 میلیون تومان

فروش آپارتمان 80متری:اصفهان

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

اجاره آپارتمان:تهرانپارس

آپارتمان-رهن-و-اجاره-ملک
90 م ودیعه 3 م اجاره بها

فروش ویلا 144 متری:دزاشیب

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
2.5 میلیارد تومان

فروش ویلا 170متری:دربند

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
3 میلیارد تومان

ویلا 2000 متری در نیاوران

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید!

فروش ویلا 600 متری در نیاوران

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

رهن و اجاره مغازه 140 متری در سهروردی جنوبی

اجاره-آپارتمان-املاک
500 م ودیعه 35 م اجاره بها

اجاره ملک تجاری 220 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300 م ودیعه و 35 م اجاره بها

رهن کامل ملک اداری 83 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م رهن کامل

فروش ملک اداری 80 متری: سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 520 میلیون تومان زیر بنا

اجاره ملک اداری 152 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

رهن دفتر کار 115 متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
380 م رهن کامل

اجاره دفتر اداری 145 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

فروش دفتر کار 168متری:سهروردی

خريد فروش ملك اداري و دفتر كار در سهروردي
2 میلیارد و 500 میلیون تومان

اجاره دفتر کار 130 متری سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار ملك اداراي
170 م ودیعه و 30 م اجاره بها

فروش آپارتمان 155متری دیباجی

آپارتمان مسکونی دیباجی خرید و فروش املاک
تماس بگیرید

آپارتمان 108 متری:شریعتی

آپارتمان خیابان شریعتی تهران خرید و فروش
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 235 متری:سهروردی

خرید و فروش آپارتمان سهروردی شمالی
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 118 متری:سلیمان خاطر

خرید و فروش آپارتمان و خانه در بهار شیراز
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 113 متری سهروردی جنوبی

خرید و فروش آپارتمان سهروردی جنوبی سهروردی شمالی خانه
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 115 متری: خیابان دبستان

خرید و فروش آپارتمان دبستان
تماس بگیرید

فروش آپارتمان 130متری سهروردی

خرید و فروش آپارتمان سهروردی جنوبی
تماس بگیرید

رهن کامل مغازه 20 متری در سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
220 میلیون تومان رهن کامل

ملک 55 متری (مسکونی و تجاری) در مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
تماس بگیرید

فروش زمین در گیلان تالش

خريد و فروش املاك زمين در شمال گيلان تالش
1م برای هر متر مربع سند دار و 800 هزار تومان نسقی

دفتر اداری67 متری

رهن و اجاره ملک اداری تجاری
50 م ودیعه و 4.5 اجار بها

آپارتمان 60 متری کریمخان

فروش-آپارتمان-تهران-مسکونی-
1 میلیارد و 100 میلیون تومان

اجاره تجاری 67 متری سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد تومان رهن کامل

اجاره آپارتمان 70متری سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی 
30 م ودیعه 3 اجاره بها

اجاره آپارتمان 93 متری سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
290 م رهن کامل

فروش آپارتمان 107متری سهروردی

آپارتمان واقع در سهروردی شمالی خريد و فروش آپارتمان
1 میلیارد و 605 میلیون تومان

فروش آپارتمان 56 متری : سهروردی

فروش  آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی خريد
1 میلیارد و 120 میلیون تومان

اجاره آپارتمان 143 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
270 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 110 متری سهروردی شمالی

رهن اجاره آپارتمان در سهروردی شمالی سوئیت سهروردی سهروردی جنوبی  انديشه
110 م ودیعه و 3 م اجاره بها

آپارتمان 118 متری: سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
2.5 میلیارد تومان

ملک تجاری 70 متری پونک

خرید-و-فروش-مغازه-تجاری-پونک
4 میلیارد و 900 میلیون تومان

آپارتمان بهار شمالی 50 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه ، 3 م اجاره بها

آپارتمان60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه 2 م اجاره بها

آپارتمان 53 متری بهار شیراز

اجاره-آپارتمان-املاک
30 م ودیعه و 2.1 م اجاره بها

آپارتمان 52 متری مفتح

اجاره-آپارتمان-املاک
110 م رهن کامل

آپارتمان 47 متری عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
50م ودیعه 1.8 م اجاره بها

آپارتمان 60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه 2.7 م اجاره بها

آپارتمان 43 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 2 م اجاره بها

آپارتمان 73 متری: سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-خريدسوئیت سهروردی
1 میلیارد و 460 میلیون تومان

130 متری یوسف آباد

130 متری منطقه 6 یوسف آباد
3 میلیارد و 510 میلیون تومان

آپارتمان 74 متری صابونچی

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری صابونچی
60 م ودیعه و 4 م اجاره بها

ده ونک 200 متر مربع

ویلا ده ونک 200 متر مربع
3 میلیارد تومان

دفتر کار 94 متری عباس آباد

دفتر کار 94 متری عباس آباد فروش خريد اداري
940 میلیون تومان

دفترکار 55 متری مطهری-شریعتی

اجاره-آپارتمان-املاک
125م ودیعه 750هزار تومان اجاره بها

دفتر کار 143 متری سهروردی جنوبی

خريد و فروش دفتر كار اداري سهروردي
2 میلیارد و 288 میلیون تومان

دفتر کار 120 متری مطهری

فروش دفتر كار مطهري تخت طاووس
25 م هر متر مربع

دفتر کار 70متری :عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
230 م ودیعه قابل تبدیل

دفتر کار آپادانا 70 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م ودیعه و 3 م اجاره بها

تجاری 30 متری مطهری

30 متری مغازه تجاري
1 میلیارد و 200 میلیون تومان

تجاری 140 متری مطهری

خرید و فروش تجاری مغازه  مطهری 140 متر لارستان

ملک تجاری 30 متری بهارشمالی

30 متری بهارشمالی مغازه تجاري
هر متر مربع 45 م

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی 110 متری

اجاره آپارتمان سهروردی
100 م ودیعه 4 م اجاره بها

آپارتمان مسکونی 185 متری سهروردی شمالی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردي شمالي سوئیت سهروردی
200 م ودیعه 3 م اجاره بها

آپارتمان سهروردی 120 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
350 م رهن کامل قابل تبدیل

ملک اداری سهروردی خرمشهر 200 متری

فروش-آپارتمان-تهران
25 میلیارد تومان

مستغلات 480متر

مستغلات 480 متری
200 م ودیعه 2.6 م اجاره بها

مغازه 90 متری سهروردی

مغازه 90 متری سهروردی
7 میلیارد و 875 میلیون تومان

مغازه 20 متری سهروردی

فروش مغازه
1 میلیارد و 900 میلیون تومان

مغازه 17متری سهروردی شمالی

مغازه سهروردی
تماس بگیرید

آپارتمان 65متری سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه 2.5 م اجاره بها

58 متری کارگر جنوبی

فروش-آپارتمان-تهران
475 میلیون تومان

آپارتمان 61 متری بهار

اجاره-آپارتمان-تهران

آپارتمان 80متری قدوسی

فروش-آپارتمان-تهران
تماس بگیرید

آپارتمان سهروردی 104 متری

فروش-آپارتمان-تهران سوئیت سهروردی خريد
4 میلیارد تومان

آپارتمان 93 متری دردشت

فروش-آپارتمان-تهران
1 میلیارد و 350 میلیون تومان

آپارتمان سهروردی اقلیمی

فروش-آپارتمان-تهران
1 میلیارد و 250 میلیون تومان

آپارتمان مسکونی سهروردی شمالی

فروش-آپارتمان-تهران
2 میلیارد و 400 میلیون تومان

آپارتمان شریعتی

آپارتمان-شریعتی
تماس بگیرید

خانه کلنگی و سرقفلی :معلم

خانه-کلنگی-سرقفلی-مغازه
تماس بگیرید

اجاره مغازه در مازندران

رهن و اجاره مغازه در مازندران
35 م ودیعه 4.5 م اجاره بها

فروش زمین-آبادان

فروش-زمین-آبادان
تماس بگیرید

آپارتمان 83 متری:سهروردی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی جنوبی سهروردي شمالي منطقه 7
1 میلیارد و 535 میلیون تومان

آپارتمان 110 متری:سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان آپارتمان 110 متری سهروردی
100م ودیعه 2.5 م اجاره

آپارتمان 100 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان سهروردي منطقه 7
50 م ودیعه و 3 م اجاره

آپارتمان 95 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان  رهن و اجاره آپارتمان 95 متری  سهروردی جنوبی  خانه
50 م ودیعه و 3 میلیون و پانصد هزار تومان اجاره

آپارتمان 173 متری| سهروردی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی
4 میلیارد و 152 میلیون تومان

آپارتمان 55 متری | سهروردی شمالی

 رهن-واجاره-آپارتمان
20م ودیعه 3.5 اجاره قابل تبدیل

آپارتمان 84 متری | سهروردی جنوبی

رهن-و اجاره-آپارتمان منطقه 7

آپارتمان 71 متری |سهروردی جنوبی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی آپارتمان 71 متری سهروردی جنوبی
960 میلیون تومان

آپارتمان 73 متری | سهروردی جنوبی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی آپارتمان 73 متری سهروردی جنوبی
960 میلیون تومان

آپارتمان 109 متری | سهروردی جنوبی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی
1 میلیارد و 907 میلیون تومان

آپارتمان 120متری | سهروردی جنوبی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی خانه 120 متري  سهروردي
1 میلیارد و 980 میلیون تومان

دفتر اداری | سهروردی شمالی

رهن-و اجاره-اداری منطقه 7 سهروردي شمالي سهروردي جنوبي
 450 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 12م اجاره

آپارتمان 110متری |سهروردی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردی خانه 110 متري منطقه 7 خانه
2 میلیارد و 100 میلیون تومان

آپارتمان 150 متری نوساز | ترکمنستان

آپارتمان 150 متری نوساز | ترکمنستان
2 میلیارد و 550 میلیون تومان

آپارتمان 73 متری | بهار شیراز

خرید-و-فروش-آپارتمان خرید-و-فروش-آپارتمان خانه بهار شيراز منطقه 7
930 میلیون تومان

آپارتمان | سهروردی شمالی

خرید-و-فروش-آپارتمان خانه سهروردي شمالي سهروردي
1 میلیارد و 700 میلیون تومان

آپارتمان | سهروردی جنوبی-اقلیمی

رهن-و اجاره-آپارتمان خانه
150 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 1.5 م اجاره

آپارتمان 98 متری | سهروردی جنوبی

خرید-و-فروش-آپارتمان سهروردي جنوبي سهوردي شمالي خانه
1 میلیارد و 600 میلیون تومان

آپارتمان | یوسف اباد

خرید-و-فروش-آپارتمان- خانه آپارتمان  یوسف اباد منطقه 6

آپارتمان | نوبخت

خرید-و-فروش-آپارتمان-آپارتمان خانه نوبخت سهروردي شمالي سهروردي جنوبي منطقه 7

آپارتمان | نسترن

خرید-و-فروش-آپارتمان-نسترين سهروردي انديشه منطقه 7

آپارتمان | مهناز

خرید-و-فروش-آپارتمان-مسكوني سهروردي شمالي خانه

آپارتمان | صدری

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردي خانه در صدري

آپارتمان | حسام زاده

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردي خانه حسام

آپارتمان | بهار ایثار غربی

خرید-و-فروش-آپارتمان-در بهار شيراز

آپارتمان | اندیشه سهروردی

خرید-و-فروش-آپارتمان-خانه سهروردي شمالي جنوبي

آپارتمان | اقلیمی

خرید-و-فروش-آپارتمان خانه خانه سهروردي جنوبي شمالي

آپارتمان | آزادی

خرید-و-فروش-آپارتمان-

آپارتمان | ابرار غربی

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردي شمالي

آپارتمان | اندیشه

خرید-و-فروش-آپارتمان-سهروردي شمالي

مستغلات | پالیزی

خرید و فروش مستغلات سهروردي جنوبي