دفتر اداری67 متری

رهن و اجاره ملک اداری تجاری
50 م ودیعه و 4.5 اجار بها

اجاره تجاری 67 متری سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد تومان رهن کامل

اجاره آپارتمان 70متری سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی 
30 م ودیعه 3 اجاره بها

اجاره آپارتمان 93 متری سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
290 م رهن کامل

آپارتمان 143 متری | سهروردی

دفتر کار 94 متری عباس آباد فروش خريد اداري
270 م رهن کامل

آپارتمان 110 متری سهروردی شمالی اندیشه

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
110 م ودیعه و 3 م اجاره بها

آپارتمان بهار شمالی 50 متری

رهن و اجاره آپارتمان بهار شمالی 50 متری
20 م ودیعه ، 3 م اجاره بها

آپارتمان60 متری مطهری

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
20 م ودیعه 2 م اجاره بها

آپارتمان 53 متری بهار شیراز

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
30 م ودیعه و 2.1 م اجاره بها

آپارتمان 52 متری مفتح

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
110 م رهن کامل

آپارتمان 47 متری عباس آباد

رهن و اجاره اپارتمان سهروردي انديشه عباس آباد
50م ودیعه 1.8 م اجاره بها

آپارتمان 60 متری مطهری

آپارتمان 60 متری مطهری
100 م ودیعه 2.7 م اجاره بها

آپارتمان 43 متری مطهری

فروش-آپارتمان-تهران
70 م ودیعه و 2 م اجاره بها

آپارتمان 74 متری صابونچی

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری صابونچی
60 م ودیعه و 4 م اجاره بها

دفترکار 55 متری مطهری-شریعتی

رهن و اجاره اداري
125م ودیعه 750هزار تومان اجاره بها

دفتر کار 70متری | عباس آباد

70متری | عباس آباد
230 م ودیعه قابل تبدیل

دفتر کار آپادانا 70 متری

رهن و اجاره دفتر كار سهروردي آپادانا
250 م ودیعه و 3 م اجاره بها

آپارتمان سهروردی شمالی 110 متری

اجاره آپارتمان سهروردی
100 م ودیعه 4 م اجاره بها

آپارتمان مسکونی 185 متری سهروردی شمالی

رهن و اجاره  آپارتمان سهروردي شمالي
200 م ودیعه 3 م اجاره بها

آپارتمان سهروردی 120 متری

اجاره آپارتمان سهروردي
350 م رهن کامل قابل تبدیل

مستغلات 480متر

مستغلات 480 متری
200 م ودیعه 2.6 م اجاره بها

آپارتمان 65متری سهروردی

اجاره-آپارتمان-تهران
20 م ودیعه 2.5 م اجاره بها

آپارتمان 61 متری بهار

اجاره-آپارتمان-تهران

اجاره مغازه در مازندران

aefqaefr
35 م ودیعه 4.5 م اجاره بها

آپارتمان 110 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
100م ودیعه 2.5 م اجاره

آپارتمان 100 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
50 م ودیعه و 3 م اجاره

آپارتمان 95 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
50 م ودیعه و 3 میلیون و پانصد هزار تومان اجاره

آپارتمان 55 متری | سهروردی شمالی

 رهن-واجاره-آپارتمان
20م ودیعه 3.5 اجاره قابل تبدیل

آپارتمان 84 متری | سهروردی جنوبی

رهن-و اجاره-آپارتمان

دفتر اداری | سهروردی شمالی

رهن-و اجاره-اداری
 450 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 12م اجاره

آپارتمان | سهروردی جنوبی-اقلیمی

رهن-و اجاره-آپارتمان.
150 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 1.5 م اجاره