فروشگاه املاک خانه لند

آپارتمان 110 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
100م ودیعه 2.5 م اجاره

آپارتمان 100 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
50 م ودیعه و 3 م اجاره

آپارتمان 95 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان
50 م ودیعه و 3 میلیون و پانصد هزار تومان اجاره

آپارتمان 55 متری | سهروردی شمالی

 رهن-واجاره-آپارتمان
20م ودیعه 3.5 اجاره قابل تبدیل

آپارتمان 84 متری | سهروردی جنوبی

رهن-و اجاره-آپارتمان

دفتر اداری | سهروردی شمالی

رهن-و اجاره-اداری
 450 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 12م اجاره

آپارتمان | سهروردی جنوبی-اقلیمی

رهن-و اجاره-آپارتمان.
150 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 1.5 م اجاره