می خواهید ملک ثبت کنید؟

 
دسته بندی املاک

اجاره آپارتمان 80متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
450 م رهن کامل قابل تبدیل

اجاره آپارتمان 60 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
15 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره مغازه 77 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 85 متری :سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300م ودیعه و اجاره ملک توافقی

اجاره آپارتمان 50متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
165 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 60متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
60 م ودیعه و 3.5 م اجاره بها یا 80-3

اجاره آپارتمان 74 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه 2 م اجاره بها

اجاره دفتر کار مشترک130 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
5 م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان 150 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
تماس بگیرید

رهن کامل 3 واحد آپارتمان:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
350 م ودیعه و اجاره توافقی

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
20م ودیعه و 3.5 م اجاره بها

اجاره کافه رستوران 35متری:بهشتی

اجاره-آپارتمان-املاک
60م ودیعه و 6 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 90متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
240 م ودیعه و اجاره بها توافقی

اجاره آپارتمان 107 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

رهن کامل آپارتمان 110متری:سهروردی

270رهن کامل 300هزار تومان اجاره

اجاره ملک تجاری 25 متری:شریعتی

100 م ودیعه و 4 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 140متری:هفت تیر

150 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 119متری:مطهری

200 م ودیعه و 3 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 77متری:سهروردی

110 م ودیعه و 3/300 اجاره بها

اجاره آپارتمان 110 متری:سهروردی

230میلیون ودیعه و اجاره توافقی

اجاره ملک اداری130متری:سهروردی

80 م ودیعه 6 م اجاره

اجاره ملک اداری 85 متری:سهروردی

230 م رهن کارمل

اجاره آپارتمان45 متری:سهروردی

120م رهن کامل

اجاره آپارتمان 140متری: سهروردی

500 م ودیعه و اجاره توافقی

اجاره آپارتمان85متری:سهروردی شمالی

تماس بگیرید

رهن کامل خانه125متری:سهروردی

تماس بگیرید

اجاره آپارتمان 130متری:سهروردی

تماس بگیرید

اجاره ملک اداری125 متری:سهروردی

50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان 105متری:سهروردی

120 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره آپارتمان81 متری : سهروردی

200 م رهن کامل

اجاره تجاری 24متری:سهروردی

50 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

150 م ودیعه اجاره توافقی

اجاره ملک اداری70متری:سهروردی

100 م ودیعه و 3 م اجاره بها

اجاره مغازه 114متری:سهروردی

200 م ودیعه و 12 م اجاره بها

اجاره آپارتمان78 متری:سهروردی

215م ودیعه اجاره توافقی

اجاره اداری 70متری:سهروردی

60 م ودیعه و 3.5 اجاره بها

اجاره ملک اداری250متری:سهروردی

100 م ودیعه و 20 م اجاره بها

اجاره دفتر مشترک:سهروردی

اجاره آپارتمان 65متری:سهروردی

15م ودیعه و 1.700 اجاره بها

اجاره آپارتمان65 متری:سهروردی

30 م ودیعه و 5 اجاره بها

اجاره آپارتمان 130متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
270 م رهن کامل

اجاره آپارتمان65متری:سهروردی شمالی

تماس بگیرید

اجاره آپارتمان120متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی

اجاره دفترکار 110متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
50 م ودیعه و 5 م اجاره بها

اجاره ملک اداری:سهروردی جنوبی

اجاره ملک اداری   سهروردی جنوبی
30م ودیعه 4.5 اجاره بها

اجاره دفترکار76متری:سهروردی

اجاره دفترکار67متری سهروردي شمالي جنوبي
100م ودیعه و 10 م اجاره بها

اجاره دفترکار200متری:سهروردی

رهن و اجاره واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
150 م ودیعه 10 م اجاره بها

اجاره اداری60متری:سهروردی

رهن کامل ملک اداری دفتر کار اداری واقع در منطقه 7 تهران سهروردی جنوبی 
160م رهن کامل

اجاره دفتر کار 55متری:سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار سهروردي
40 م ودیعه و 3 م اجاره بها

رهن کامل خانه 116متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
460 م رهن کامل

اجاره آپارتمان118متری:سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در منطقه 7 تهران: سهروردی شمالی ، قندی رهن کامل سهروردی
140 ودیعه و 2.600 اجاره بها

اجاره آپارتمان 72متری:سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
100 م ودیعه و 4 م اجاره بها

اجاره آپارتمان100متری:سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
150 م ودیعه 2.800 اجاره بها

رهن کامل خانه 100متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
230 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 66 متری:بهار شمالی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
25 م ودیعه و 2.300م اجاره بها

اجاره خانه 50متری:عباس آباد

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
120 م ودیعه و 800هزار تومان اجاره بها

اجاره خانه 130متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م ودیعه و 5.2 اجاره بها

اجاره خانه 125متری:عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
600 میلیون تومان رهن کامل

اجاره آپارتمان:تهرانپارس

آپارتمان-رهن-و-اجاره-ملک
90 م ودیعه 3 م اجاره بها

رهن و اجاره مغازه 140 متری در سهروردی جنوبی

اجاره-آپارتمان-املاک
500 م ودیعه 35 م اجاره بها

اجاره ملک تجاری 220 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300 م ودیعه و 35 م اجاره بها

رهن کامل ملک اداری 83 متری:سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م رهن کامل

اجاره ملک اداری 152 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

رهن دفتر کار 115 متری:سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
380 م رهن کامل

اجاره دفتر اداری 145 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه و 8.5 م اجاره بها

اجاره دفتر کار 130 متری سهروردی

رهن و اجاره دفتر كار ملك اداراي
170 م ودیعه و 30 م اجاره بها

رهن کامل مغازه 20 متری در سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
220 میلیون تومان رهن کامل

دفتر اداری67 متری

رهن و اجاره ملک اداری تجاری
50 م ودیعه و 4.5 اجار بها

اجاره تجاری 67 متری سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد تومان رهن کامل

اجاره آپارتمان 70متری سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی 
30 م ودیعه 3 اجاره بها

اجاره آپارتمان 93 متری سهروردی

رهن و اجاره آپارتمان واقع در سهروردی شمالی سهروردی جنوبی
290 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 143 متری: سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
270 م رهن کامل

اجاره آپارتمان 110 متری سهروردی شمالی

رهن اجاره آپارتمان در سهروردی شمالی سوئیت سهروردی سهروردی جنوبی  انديشه
110 م ودیعه و 3 م اجاره بها

آپارتمان بهار شمالی 50 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه ، 3 م اجاره بها

آپارتمان60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه 2 م اجاره بها

آپارتمان 53 متری بهار شیراز

اجاره-آپارتمان-املاک
30 م ودیعه و 2.1 م اجاره بها

آپارتمان 52 متری مفتح

اجاره-آپارتمان-املاک
110 م رهن کامل

آپارتمان 47 متری عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
50م ودیعه 1.8 م اجاره بها

آپارتمان 60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه 2.7 م اجاره بها

آپارتمان 43 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 2 م اجاره بها

آپارتمان 74 متری صابونچی

رهن و اجاره آپارتمان 74 متری صابونچی
60 م ودیعه و 4 م اجاره بها

دفترکار 55 متری مطهری-شریعتی

اجاره-آپارتمان-املاک
125م ودیعه 750هزار تومان اجاره بها

دفتر کار 70متری :عباس آباد

اجاره-آپارتمان-املاک
230 م ودیعه قابل تبدیل

دفتر کار آپادانا 70 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
250 م ودیعه و 3 م اجاره بها

رهن و اجاره آپارتمان سهروردی 110 متری

اجاره آپارتمان سهروردی
100 م ودیعه 4 م اجاره بها

آپارتمان مسکونی 185 متری سهروردی شمالی

رهن و اجاره آپارتمان سهروردي شمالي سوئیت سهروردی
200 م ودیعه 3 م اجاره بها

آپارتمان سهروردی 120 متری

اجاره-آپارتمان-املاک
350 م رهن کامل قابل تبدیل

مستغلات 480متر

مستغلات 480 متری
200 م ودیعه 2.6 م اجاره بها

آپارتمان 65متری سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه 2.5 م اجاره بها

آپارتمان 61 متری بهار

اجاره-آپارتمان-تهران

اجاره مغازه در مازندران

رهن و اجاره مغازه در مازندران
35 م ودیعه 4.5 م اجاره بها

آپارتمان 110 متری:سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان آپارتمان 110 متری سهروردی
100م ودیعه 2.5 م اجاره

آپارتمان 100 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان سهروردي منطقه 7
50 م ودیعه و 3 م اجاره

آپارتمان 95 متری | سهروردی

رهن-واجاره-آپارتمان  رهن و اجاره آپارتمان 95 متری  سهروردی جنوبی  خانه
50 م ودیعه و 3 میلیون و پانصد هزار تومان اجاره

آپارتمان 55 متری | سهروردی شمالی

 رهن-واجاره-آپارتمان
20م ودیعه 3.5 اجاره قابل تبدیل

آپارتمان 84 متری | سهروردی جنوبی

رهن-و اجاره-آپارتمان منطقه 7

دفتر اداری | سهروردی شمالی

رهن-و اجاره-اداری منطقه 7 سهروردي شمالي سهروردي جنوبي
 450 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 12م اجاره

آپارتمان | سهروردی جنوبی-اقلیمی

رهن-و اجاره-آپارتمان خانه
150 م رهن کامل یا 100 م ودیعه و 1.5 م اجاره