می خواهید ملک ثبت کنید؟

 

آپارتمان60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
20 م ودیعه 2 م اجاره بها

آپارتمان 60 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
100 م ودیعه 2.7 م اجاره بها

آپارتمان 43 متری مطهری

اجاره-آپارتمان-املاک
70 م ودیعه و 2 م اجاره بها