می خواهید ملک ثبت کنید؟

 

اجاره تجاری 24متری:سهروردی

50 م ودیعه و 6.5 م اجاره بها

اجاره مغازه 114متری:سهروردی

200 م ودیعه و 12 م اجاره بها

رهن و اجاره مغازه 140 متری در سهروردی جنوبی

اجاره-آپارتمان-املاک
500 م ودیعه 35 م اجاره بها

اجاره ملک تجاری 220 متری در سهروردی

اجاره-آپارتمان-املاک
300 م ودیعه و 35 م اجاره بها

رهن کامل مغازه 20 متری در سهروردی شمالی

اجاره-آپارتمان-املاک
220 میلیون تومان رهن کامل

اجاره تجاری 67 متری سهروردی

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد تومان رهن کامل