می خواهید ملک ثبت کنید؟

 

فروش تجاری 14متری:مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
300 میلیون تومان

فروش مغازه 5متری:مشهد مقدس

فروش-آپارتمان-تهران-رهن و اجاره -خرید-تجاری-مسکونی-مغازه
1 میلیارد و 40 میلیون تومان