می خواهید ملک ثبت کنید؟

 
دسته بندی املاک

فروش زمین 220 متری :هفت تیر

 
6 میلیارد و 160 م تومان

فروش زمین 220 متری واقع در منطقه 7 تهران ، هفت تیر

جهت اطلاعات بیشتر  تماس بگیرید.